grunt to posadzka
Pracowaliśmy dla:

Pomiar VNA

24-08-2020

Ostatnio wykonany pomiar równosci posadzki po wykonanym precyzyjnym szlifowaniu w magazynie wysokiego składowania naszego klienta.

lista aktualności