grunt to posadzka
Pracowaliśmy dla:

SRG GLOBAL - Bolesławiec

26-03-2018

Jak szybko podnieść standard posadzek w użytkowanym intensywnie obiekcie?

Tak jak zrobiliśmy to w firmie z branży „automotive” SRG GLOBAL Sp. z o.o. w Bolesławcu.

W ciągu kilku weekendów na początku tego roku, nie wpływając znacząco na pracę zakładu wykonaliśmy niemalże 6.000 m2

posadzek epoksydowych w standardzie wymaganym przez użytkownika (powierzchnie w dwóch kolorach).

lista aktualności