grunt to posadzka
Pracowaliśmy dla:
 • Poprawa wytrzymałości mechanicznej górnej powierzchni posadzki
 • Naprawa uszkodzonych dylatacji
 • Naprawa rys i spękań podłoża betonowego
 • Likwidacja pylenia posadzki betonowej
 • Likwidacja pustek powietrznych pod posadzką
 • Uzupełnianie lokalnych ubytków posadzki
 • Poprawa stopnia równości posadzki
 • Poprawa nośności posadzek i stropów
 • Wykonywanie warstw antypoślizgowych
 • Poprawa estetyki i BHP
 • Cięcie betonu w technice diamentowej
realizacje

Współpracujemy z: